Đại học Tổng hợp Quốc gia Petrozavodsk

Thành phố: Petrozavodsk
Địa chỉ: 33 Lenina Avenue, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia, 185910
Thêm vào mục yêu thích