Thành viên
Xem trên bản đồ

Năm thành lập: 1878

Tổng số sinh viên: 15 185 / Sinh viên nước ngoài: 3 057

Khoa: 20 / Tổ bộ môn: 145

Giáo viên: 1 095

Giáo sư159 Bác sĩ522 Bác sĩ khoa học238 Tiến sĩ563 Giáo viên nước ngoài114

Chương trình học cơ bản cho người nước ngoài: 216

Bằng cử nhân74 Bằng thạc sĩ109 Bằng Đại Học 13 Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất20

Chương trình học bổ sung cho người nước ngoài: 73

Chường trình học dự bị 8 Học tiếng nga như ngôn ngữ nước ngoài 2 Chương trình học tóm tắt 5 Các chương trình học khác 58

Founded in 1878, TSU was the first Russian university in Siberia and the Far East. It is currently one of the largest universities in Russia and holds the status of national research university. TSU has more than 15,000 students and its the academic staff includes over 238 Doctors of Sciences and 563 Candidates of Sciences, including 51 winners of the State Prize of Russia in Science and Technology.

TSU has 20 departments, 135 fields and subjects and 42 research schools. Since 2019, the university has been in the top 300 in the overall QS World University rankings and in the top 20 of the QS World University Rankings: BRICS (fourth among Russian universities). 7 centres of excellence have been created by the university – modern laboratories employing 107 researchers from 12 countries, including Nobel Prize winners Jorez Alferov, Thierry Callagan and Harald zur Hauzen.


Chia sẻ