Yapau Khaikhe
Lào
"Mình quyết định học ở Nga, bởi vì ở đây bạn có thể có được một nền giáo dục chất lượng"
Đọc đầy đủ
Femelis Yoannis
Hy Lạp
"Tomsk có những trường đại học giữ vị trí tốt trong bảng xếp hạng thế giới"
Đọc đầy đủ
Phạm Hoàn Đạt
Việt Nam
"Học tập tại Nga sẽ giúp mình trở thành một chuyên gia IT"
Đọc đầy đủ
Thi Le Nguyen
Việt Nam
"Cuộc sống ở Nga đã xua đuổi cái lười từ mình"
Đọc đầy đủ
Ly Trần
Việt Nam
"Mình chưa bào giờ hạnh phúc ở nhà nhử là ở Nga"
Đọc đầy đủ