Phương Trinh
Việt Nam
"Từ bé mình đã muốn sang Nga, nay mình đang học du lịch tại trường đại học Nga"
Đọc đầy đủ
Andrea Yanich
Serbia
"Giáo viên của bọn mình luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ"
Đọc đầy đủ
Hose Manuel Tovar Solano
Venezuela
"Sang Nga là một trai nghiệm thú vị thực sự"
Đọc đầy đủ
Kwinton Scribner
Mỹ
"Sống ở trong khuôn viên rất tiện tại vì nó nằm trong trung tâm thành phố"
Đọc đầy đủ