Các trường đại học Nga đang phát triển nhanh chóng. Trong những năm gần đây, số lượng các tổ chức giáo dục đại học ở Nga được đưa vào bảng xếp hạng giáo dục đã tăng lên đáng kể. Các trường đại học tốt nhất của Nga có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới: QS, THE и ARWU và các danh sách khác Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thông tin về bảng xếp hạng giáo dục có uy tín; cũng ở đây bạn sẽ tìm thấy dưới dạng biểu đồ là vị trí của các trường đại học Nga trong xếp hạng QS, THE và ARWU (bảng xếp hạng chung, theo chủ đề, ngành và khu vực). Để xem biểu đồ, nhấn vào "Xem xếp hạng".

Trường Đại Học Nga trong bảng xếp hạng của thế giới
© shutterstock.com
Hãy gửi đơn xin học vào trường đại học Nga.
Chia sẻ trên mạng xã hội