QS University Rankings: BRICS

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Moscow mang tên N.E.Bauman
Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (Đại học Tổng hợp) của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Saratov mang tên N.G.Chernyshevsk
Đại học Liên bang miền Nam
Đại học Tổng hợp Kinh tế Nga mang tên G.V.Plekhanov
Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh
Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Quốc gia Moscow
Đại học Tổng hợp Quốc gia Perm
Đại học Hệ thống Kiểm soát và Điện tử vô tuyến Tomsk
Đại học Tổng hợp Dầu khí Nga mang tên I.M. Gubkin
Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hóa học mang tên D.I. Mendeleev
Đại học Tổng hợp Sư phạm Nga mang tên A.I. Herzen
Đại học Hàng không Moscow (Đại học Nghiên cứu Quốc gia)
Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow
Đại học Tổng hợp Xây dựng Quốc gia Moscow
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Tài nguyên và Khoáng sản. Đại học mỏ
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk
Đại học Tổng hợp Công nghệ Quốc gia Belgorod mang tên V.G. Shukhov
Đại học Tổng hợp Quốc gia Irkutsk
Học viện Kinh tế quốc dân và Quản lý công của Tổng thống Nga
Đại học Tổng hop Quốc gia Altai
Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorod
Đại học Tổng hợp Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Kaliningrad
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia Kazan mang tên A.N.Tupolev
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Kazan
Đại học Tổng hợp Liên Bang vùng Đông Bắc mang tên M.K.Ammosov
Đại học Tổng hợp Liên Bang Bắc Cực mang tên M.V.Lomonosov
Đại học Quốc gia Nga cho Nhân văn
Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Quốc gia Samara
Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd
Đại học Tổng hợp Quốc gia Mordovia mang tên N.P.Ogarev
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia MIET
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Truyền thông và Tin học Moscow
Đại học Tổng hợp Bách khoa Nghiên cứu Quốc gia Perm
Đại học kỹ thuật điện Tambov
Đại học công nghệ Sankt- Peterburg
Đại học sư phạm quốc gia Tomsk
Đại học dầu khí công nghê quốc gia Ufa
Đại học kỹ thuật điện Ivanovo
Đại học Tổng hợp Công nghệ Nga
Đại học liên bang vừng Bắc Kavkaz
Học viện Nông nghiệp Moskva mang tên K. A. Timiryazev
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Moscow mang tên N.E.Bauman
Đại học Tổng hợp Xã hội Quốc gia Nga
Đại học kinh tế quốc gia Samara
Đại học tổng hợp quốc gia Novgorod mang tên Yaroslav Mudry
Trường kinh tế Nga
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Hàng không quốc gia Ufa
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Samara
Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva
Đại học sư phạm thành phố Moskva
Đại học Tổng hợp Quốc gia Ulyanovsk
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia vùng sông Đôn
Đại học Bách Khoa Moscow
Đại học Đường sắt Mátxcơva nay là Đại học Giao thông Nga
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Magnitogorsk mang tên G.I. Nosov
Đại học hàng không vũ trụ Saint Petersburg
Đại học Tổng hợp Quốc gia vùng Tây Nam
Đại học Tổng hợp Kinh Tế quốc gia Ural
Đại học Tổng hợp Quốc gia Astrakhan
Đại học Tổng hợp Quốc gia vùng Bashkiria
Đại học Tổng hợp Quốc gia Dagestan
Đại học Tổng hợp Quốc gia Omsk mang tên F.M. Dostoesky
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk
Đại học Tổng hợp Quốc gia Kemerovo
Đại học Tổng hợp Quốc gia vùng Kuban
Đại học Tổng hợp Quốc gia Orenburg
Đại học Tổng hợp Quốc gia Penza
Đại học mới của Nga
Đại học Khoa học và Công nghệ bang Siberia mang tên nhà viện sĩ M.F.Reshetnev
Đại học tổng hợp Quản lý quốc gia Nga
Đại học Tổng hợp Quốc gia Tver
Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula
Đại học công nghiệp Tyumen
Đại học Tổng hợp Quốc giaYaroslavl mang tên P.G.Demidov
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Saratov mang tên Yuri Gagarin
Hãy gửi đơn xin học vào trường đại học Nga.
Chia sẻ trên mạng xã hội