QS University Rankings

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Moscow mang tên N.E.Bauman
Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (Đại học Tổng hợp) của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Saratov mang tên N.G.Chernyshevsk
Đại học Liên bang miền Nam
Đại học Tổng hop Quốc gia Altai
Đại học Tổng hợp Kinh tế Nga mang tên G.V.Plekhanov
Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk
Đại học Tổng hợp Bách khoa Nghiên cứu Quốc gia Perm
Học viện Kinh tế quốc dân và Quản lý công của Tổng thống Nga
Đại học Quốc gia Nga cho Nhân văn
Đại học mỏ Sankt- Peterburg
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Hàng không quốc gia Ufa
Đại học Tổng hợp Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Kazan
Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hóa học mang tên D.I. Mendeleev
Đại học Tổng hợp Quốc gia Irkutsk
Đại học Tổng hợp Sư phạm Nga mang tên A.I. Herzen
Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorod
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia vùng sông Đôn
Đại học Tổng hợp Công nghệ Nga
Đại học sư phạm thành phố Moskva
Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva
Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Quốc gia Moscow
Học viện Nông nghiệp Moskva mang tên K. A. Timiryazev
Hãy gửi đơn xin học vào trường đại học Nga.
Chia sẻ trên mạng xã hội